Romantický vztah, tedy ten, kde je hlavním hybným prvkem vzájemná zamilovanost, je už ze své podstaty založen na emocích. Mnoho rozhodnutí se řídí srdcem a pocity, nikoliv rozumem. Tento způsob rozhodování se pak přenáší i do dalších fází vztahu. Výzkumy však ukazují, že způsob, jakým se partneři rozhodují, může mít na jejich vztah podstatný vliv. Pojďme se společně podívat na výhody, které do rozhodování a jeho důsledků přináší rozumový prvek.

Páry, které dělají pečlivě promyšlená a racionální rozhodnutí, vydrží déle než ty, které ve svém partnerském soužití dávají přednost emocím. Je to proto, že řídit se podle dobře promyšlených, racionálních rozhodnutí je snadnější než žít na základě emocionálního rozhodovaní. Jednoduše řečeno, pokud to, co ve vztahu děláte, nemá žádné rozumově podložené důvody, jednou se ráno probudíte s otázkou, proč vlastně takto žijete. Vztahy založené na pocitech a emocích jsou plné chaosu a nesouladu ve všech oblastech, včetně financí a dlouhodobého plánování. Důvodem je skutečnost, že v rozhodovacím procesu není zahrnut koncept sebeovládání a odpovědnosti. V takových vztazích je pro páry obtížné vybudovat si určitý druh citové důvěrnosti, která graduje a trvá po celou dobu soužití.

Pravidlo, že mlčeti zlato, ve vztazích neplatí. Nejdůležitějším prvkem v partnerském rozhodování, které má být efektivní a úspěšné, je o všem hovořit. Bez ohledu na to, jak zřejmé je „správné“ rozhodnutí, když se něm nebudete se svým partnerem bavit, nikdy nebudete vědět, zda se rozhodujete hlavou, nebo srdcem. Rozhovor před přijetím rozhodnutí také pomáhá sdílet odpovědnost v otázce rozhodování. To je důležité, protože studie ukazují, že lidé, kteří se ve vztahu necítí spokojeni, mívají pocit, že musí nést břemeno rozhodování sami. Cílem komunikace před rozhodnutím není přetahovat se, čí názor je správný, nýbrž nastínit výhody a nevýhody každého rozhodnutí. Jakmile lépe porozumíte obavám a preferencím svého partnera, je snazší vyjednávat, dělat kompromisy a docházet k rozhodnutí.

Když rozhodnutí učiníte, řiďte se podle něj a dejte mu trochu času, aby se plně projevilo. Neustálé přehazování výhybky povede pouze k tomu, že pro oba z vás bude život velmi nepříjemný. Jediným způsobem, jak zjistit, zda bylo rozhodnutí správné, je nechat ho projevit se a pak jej vyhodnotit. Pokud se ukáže, že jste udělali špatné rozhodnutí, opravte ho a jděte dál; neobviňujte kvůli tomu sebe nebo svého partnera. Právě proto jsou lepší rozhodnutí, která jsou výsledkem kompromisu či vzájemné dohody, za něž by měli cítit odpovědnost oba dva z partnerů.

Tento článek nemá radit, abyste ve vztazích, obzvláště těch romantických, úplně ignorovali emoce při rozhodování. Jde pouze o to, abyste se ujistili, že víte, jakým způsobem mohou vaše emoce ovlivnit vaše rozhodnutí. Kromě toho bylo jeho smyslem povzbudit vás při hledání důvodů, které stojí za vašim emocionálním rozpoložením. Například je možné, že důvod, proč máte špatný pocit ohledně určitého rozhodnutí, je, že je v rozporu s vašimi hodnotami a zásadami. Nicméně, pokud se tím špatným pocitem nebudete podrobně zabývat, nikdy na to nepřijdete.

Emocionální rozhodování může vést k velmi nefunkčnímu partnerskému vztahu, který je plný chaosu a postrádá kontinuitu. Nejlepší způsob, jak se tomu ve vztahu, obzvláště v tom, kde ještě nevyprchala zamilovanost, vyhnout, je nechat vstoupit na scénu racionální část vašeho mozku. Racionální rozhodování se přitom lze naučit ve volnočasových aktivitách, v zaměstnání, dokonce existují i mobilní aplikace s hrami, kde úspěch závisí na správném rozhodnutí.

 

Sdílet