Vlivem újmy na zdraví způsobené dopravní nehodou velmi často dochází k výpadku příjmu poškozeného po dobu pracovní neschopnosti. Víte, kdy se poskytuje odškodnění ušlého výdělku i po skončení pracovní neschopnosti?

Co říká občanský zákoník

V občanském zákoníku je stanoveno, že škůdce (v tomto případě pojišťovna viníka dopravní nehody z titulu povinného ručení) nahradí poškozenému peněžitým důchodem ztrátu výdělku po skončení pracovní neschopnosti či invaliditě.

Dále v občanském zákoníku nalezneme, že výše „renty“ může být také stanovena s přihlédnutím k dlouhodobému zvýšení potřeb poškozeného následkem utrpěné újmy na zdraví, což je složité na dokazování.

Vždy je nutné prokázat příčinnou souvislosti mezi poklesem příjmu a újmou na zdraví způsobenou dopravní nehodou.

TIP: Řešíte právě odškodnění náhrady ztráty na výdělku po skončení pracovní neschopnosti? Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář.

Jak se renta stanovuje

Výše tohoto peněžitého důchodu přitom vychází z rozdílu mezi výdělkem poškozeného před vznikem újmy na zdraví a výdělkem dosahovaným po skončení pracovní neschopnosti s připočtením případného invalidního důchodu.

Tímto výdělkem je přitom myšlen jak příjem ze zaměstnaneckého poměru, tak i z podnikání. Samotný výpočet renty není jednoduchý. Často tak představuje úkol pro kvalifikovanou účetní nebo znalce z oblasti ekonomiky.

Kdy právo na rentu vzniká

Právo na rentu vzniká poškozenému dnem, kterým došlo ke snížení jeho výdělku. Obvykle se jedná o den ukončení pracovní neschopnosti nebo den přiznání invalidního důchodu.

Občanský zákoník dále vymezuje, že pokud dosahuje poškozený po skončení pracovní neschopnosti výdělku jen s vynaložením většího úsilí nebo se zvýšenou námahou, které by, nebýt škodné události (dopravní nehody), jinak nemusel vynaložit, odčiní se mu peněžitým důchodem i tato zvýšená námaha nebo úsilí.

Více informací o odškodnění dopravních nehod najdete na www.odskodneninehody.cz.

 

Sdílet