Při smrtelném pracovním úrazu mají pozůstalí nárok na jednorázové odškodnění. Víte, kterým konkrétním osobám náleží? Přečtěte si, v jaké výši se pohybuje a zda je možné jej navýšit.

Komu toto odškodnění náleží?

Jednorázové odškodnění po zemřelém pracovním úrazem náleží pozůstalému manželovi, partnerovi (podle zákona o registrovaném partnerství), nezaopatřenému dítěti a rodičům zesnulého zaměstnance, jestliže s ním žili ve společné domácnosti.

V jaké výši se odškodnění pohybuje?

V zákoníku práce je uvedeno, že odškodnění pozůstalých po zemřelém pracovním úrazem činí nejméně 240 000 Kč. To je však poměrně málo, vzhledem k tomu, co by tato částka měla kompenzovat.

I když zákoník práce vymezuje slovní spojení „nejméně“, v praxi obvykle pojišťovny zaměstnavatelů vyplácí pouze částku ve výši právě 240 000 Kč.

Je možné odškodnění zvýšit?

Jednorázové odškodnění pozůstalých lze i zvýšit. Zákoník práce totiž výslovně umožňuje, aby bylo odškodnění přiměřeně zvýšeno. Obvykle k tomu přitom dochází v rámci soudního řízení.

Potřebujete pomoc?

Řešíte v současné době odškodnění za smrtelný pracovní úraz? Obraťte se na specializovanou advokátní kancelář, která vám s celou problematikou poradí.

Pro více informací z oblasti odškodnění pracovních úrazů navštivte web www.odskodnenizapracovniuraz.cz.